ENERJİ
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi batı Akdeniz bölgesinde hizmet vermektedir. Şirketimiz Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen turizmin başkenti Antalya, gülü ve halısıyla ünlü Isparta ve gölleriyle ünlü Burdur illerine elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. 

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi sorumluluk alanında Antalya’da 2.158.165, Isparta’da 417.774 ve Burdur’da 257.267 kişi olmak üzere toplam 2.833.206 bin kişi hizmet almaktadır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 36.486 km² alanda, yaklaşık 1,7 milyon aboneye, 7,8 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji tüketiminde %4’lük pazar payına sahiptir.

2013 yıl sonu itibarı ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. faal müşteri toplamı 1.670.859’dur. 2014 Şubat dönemi itibarı ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de toplam 352 personel görev yapmaktadır.

AKKÖY ENERJİ ÜRETİM A.Ş
Akköy Enerji Üretim A.Ş., Türkiye’de özel teşebbüsün gerçekleştirmekte olduğu önemli enerji projelerinden Akköy I ve Akköy II hidroelektrik santral (HES) projelerinin geliştirilmesi maksadıyla 1999 yılında kurulmuş olup, söz konusu santrallerin 49 yıllık lisans süreleri içerisinde tesis edilmesi, işletmeye alınması ve lisans sürelerinin sonuna kadar işletilmesi faaliyetini üstlenmiştir. 120 milyon ABD Doları yatırım bedeliyle 2008 yılında devreye alınan Akköy I HES ve 312 milyon Euro yatırım bedeliyle 2012 yılında devreye alınan Akköy II HES projeleri ile toplam 337 MW kurulu güce ulaşmış bulunan Akköy Enerji Üretim A.Ş.’nin ana ortağı %97 hisse oranı ile Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir. 

Kolin İnşaat’ın 37 yıllık iş deneyimi, mühendislik birikimi, piyasa tecrübesi ve piyasalarda sağladığı güven; grup bünyesinde bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerde olduğu gibi Akköy Enerji için de temel itici güç olmaktadır. Akköy Enerji Üretim A.Ş.’nin elektrik piyasasında aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketlere nazaran sahip olduğu en önemli avantajları; Kolin’in yetkin ve deneyimli kadroları, iş tecrübesi, bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı ile güçlü mali yapısı sayesinde düşük maliyetli ancak verimli tesisler kurabilmesi ve işletebilmesidir. Akköy Enerji Üretim A.Ş.’nin, elektrik üretiminde, fiyatlandırma açısından ciddi risk ve belirsizlikleri barındıran ithal enerji kaynakları yerine ülkemizin su kaynaklarından istifade ediyor olması da piyasadaki rekabet gücünün korunması açısından belirleyici rol oynamaktadır. 

Akköy Enerji Üretim A.Ş., yürüttüğü projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı ihtiva eden üretim lisansına sahip olması dolayısıyla, lisans kapsamında ürettiği elektrik enerjisini, tercihe bağlı olarak;
• 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da 7,3 cent/kWh olarak belirlenen YEK Destekleme Birim Fiyatı ile TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi tarafından işletilen YEK Destekleme Mekanizması’na dahil olmak suretiyle piyasa katılımcılarına,
• Bağımsız ikili anlaşmalar ile toptan satış şirketlerine, perakende satış şirketlerine ve serbest tüketicilere,
• Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında Gün Öncesi Piyasası’na ve Dengeleme Güç Piyasası’na satabilmektedir.

2013 yılında Türkiye elektrik tüketimi 245,48 milyar kWh ve elektrik üretimi ise 239,29 milyar kWh olarak gerçekleşmiş olup, Akköy Enerji Üretim A.Ş.’nin 2013 yılı üretimi 654 milyon kWh olmuştur. Akköy Enerji Üretim A.Ş.’nin Türkiye elektrik üretim pazarındaki payı ise %0,28 olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik üretim miktarı su gelirine bağlı olan Akköy Enerji Üretim A.Ş.’de hedef optimum kârlılık noktasına ulaşmaktır. 2014 yılında Türkiye elektrik tüketim tahmini 256,66 milyar kWh olarak öngörülmektedir.

Akköy I HES
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Harşit Çayı üzerinde inşa edilen Akköy I Bendi ve Hidroelektrik Santrali, 54 m yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) gövdeye, 12,5 km uzunluğunda bir enerji tüneline ve içinde 3 adet (34,5 MWm/33,98 MWe) gücünde düşey eksenli Francis tipi türbine sahip bulunmaktadır.

Akköy I HES’in birinci ve ikinci ünitelerinde 19 Ağustos 2008, üçüncü ünitesinde 27 Kasım 2008 tarihinden itibaren ticari anlamda üretim faaliyetine başlanmış olup, ticari işletmeye geçiş tarihinden itibaren yıllar itibarıyla üretilip ulusal şebekeye net olarak verilen elektrik enerjisi; 2008 yılında 20,15 milyon kWh, 2009 yılında 317,40 milyon kWh, 2010 yılında 303,31 milyon kWh, 2011 yılında 236,73 milyon kWh, 2012 yılında 232,15 milyon kWh ve 2013 yılında 239,35 milyon kWh olmuştur.

Akköy I HES Projesinde bırakılacak cansuyuna yapılacak Akköy I Cansuyu HES ile 0,520 MW Kurulu Gücünde Enerji Üretimi 4.261.000 kWh olan ilave tesis gerçekleştirilecektir. EPDK’ya ön lisans için başvurulmuş olup yıl içinde enerji üretimine geçilmesi planlanmıştır.

Akköy II HES
Akköy II HES Projesi kapsamında, Aladereçam, Gökçebel ve Yaşmaklı Barajları yer almaktadır. Enerji üretimi, Akköy I HES’in hemen yanında ve servis bloğu Akköy I HES ile ortak kullanılmak üzere birleşik yapıda inşa edilen Akköy II Hidroelektrik Santrali’nde gerçekleştirilmektedir.

Aladereçam Barajı, Gümüşhane’nin Karaovacık Deresi üzerinde 1.790 m talveg kotunda, 56 m yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton olarak yer almaktadır. Barajın suyu yaklaşık 4,7 km uzunluğunda, 3,20 m iç çapında bir enerji tüneli, denge bacası ve 1,50 m çapında 455 m uzunluğunda cebri boru vasıtası ile 7 MW kurulu enerji gücünde enerji santraline aktarılmaktadır. Aladereçam Barajı’nın su tutma kapasitesi 13.934 hm3 olarak hesaplanmış olup burada kullanılan su, önce Aladereçam HES’e yönlendirilmekte ve burada türbinlerden geçtikten sonra santral çıkışında, Gökçebel Barajı rezervuarına dökülmektedir.

Gökçebel Barajı; Gelavara Deresi üzerinde, 1.491 m talveg kotunda, 140 m yüksekliğinde ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edilmiştir. Gökçebel Barajı’nın su tutma kapasitesi 94,78 hm3 olarak hesaplanmıştır. Bu baraj, 6.651 m uzunluğunda ve 4 m çapında bir iletim tüneli ile Yaşmaklı Barajı rezervuarına bağlanmaktadır. Yaşmaklı Barajı ise, Gavraz Deresi üzerinde, 1.527 m talveg kotunda, 103 m yüksekliğinde beton ağırlık tipinde inşa edilmiştir. Barajın su tutma kapasitesi 17,68 hm3 olarak hesaplanmıştır. Rezervuarda toplanacak su 4.002 m uzunluğunda ve 4 m iç çapında bir enerji tüneli ile denge bacasına, oradan da 3.688 m uzunluğunda, 2,70 m çapında ve 1.220 m net düşüşe sahip bir cebri boruyla, Akköy II Hidroelektrik Santrali’ne yönlendirilmektedir.

Akköy II HES Projesi, 1.220 m net düşü yüksekliği ile Türkiye’de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almaktadır. Bu yüksek düşü ile elde edilecek basınç sayesinde, yaklaşık 0,33 m3/kWh özgül su sarfiyatı elde edilmekte ve böylelikle oldukça ekonomik işletme koşulları sağlanmaktadır.

Santral iki adet 116,79 MW (toplam 233,58 MW) gücünde düşey eksenli Pelton tipi türbinle çalışmaktadır. Akköy II HES’in devreye alınmasıyla birlikte, Akköy Enerji Üretim A.Ş.’nin toplam kurulu gücü 337 MW seviyesine ulaşmıştır.2012 yılının Haziran ayında geçici kabulü yapılarak üretime başlayan Akköy II HES, 2013 yılında 413,97 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmiştir.

En önemli yerli ve yenilenebilir kaynağımız olan suyumuzu kullanmayı hedefleyerek geliştirilen Akköy I ve II Projeleri ile bir taraftan ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanır ve istihdam yaratılırken, diğer taraftan sanayimizin artan enerji ihtiyacının çevre dostu enerji kaynaklarıyla karşılanması bakımından örnek teşkil edecek bir proje hayata geçirilmiştir.

Akköy I ve II Projeleri, Kolin’in enerji alanındaki ilk yatırımı olmalarının yanı sıra, bu konuda Kolin’in mühendislik altyapısını ve mali gücünü ortaya koyduğu çok önemli bir kilometre taşı olma özelliğini de taşımaktadır. Bu önemli projelerde, Kolin’in bilgi birikimi, tecrübesi ve teknik imkânlarını ortaya koyması sayesinde elde ettiği avantajlı birim yatırım maliyetleri ve mühendislik gücünü kullanarak minimize ettiği birim işletme giderleri, Kolin Şirketler Grubu’nun diğer alanlarda olduğu gibi elektrik enerjisi üretimi alanında da piyasada kendisine önemli bir yer edinmesine vesile olurken önemli katma değer yaratacaktır.

Akköy II HES Projesinin alt bileşeni olan Aladerçam HES için EPDK’ya başvurulmuş olup enerji üretimine yıl içinde başlanacaktır. Söz konusu tesisin Kurulu Gücü 7,56 MW ve Enerji Üretimi 18.200.000 kWh’tır.


Fotoğraflar
ALBE ENERJİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, PETROL, MADENCİLİK, TARIM, HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Şirketin hâlihazırda geliştirmekte olduğu hidroelektrik santrali projelerinden Yalnızardıç Barajı ve Berat HES Antalya İlinde yer almakta olup, kurulu gücü 33 MW ve yıllık enerji üretimi 86 GWh’dir.

Diğer bir proje olan Yaprak HES de yine Antalya İli sınırları içerisinde bulunmakta olup, kurulu gücü 9,3 MW ve yıllık enerji üretimi 29 GWh’dir.

Yaprak HES’te enerji üretimine 2013 yılında başlanmış olması yanı sıra Yalnızardıç Barajı ve Berat HES’in de inşaatına başlanmıştır. Yalnızardıç Barajı ve Berat HES inşaatının Nisan-2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır. Türkiye’nin ve dünyanın en gözde şehirlerinin başında gelen İstanbul’un Avrupa Yakasının elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 3.573 km² alanda, yaklaşık 4 milyon aboneye,  24 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), % 13’lük pazar payıyla sektörün amiral gemisi durumundadır. 

2013 yılında elektrik dağıtımında yapılan şebeke yenileme yatırımlarımız, 2014 yılında da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şebeke yenileme yatırımları yanında, insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgisayar teknolojileri ve yazılımları alanında da yapılan yatırımlarla BEDAŞ hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımaktadır.

2013 yıl sonu itibarı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. faal müşteri toplamı 4.041.790’dır. 2014 Ocak dönemi itibarı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’de toplam 705 personel görev yapmaktadır.

CLK AKDENİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesinin ardından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü; Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 39’uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinin 01.01.2013 tarihi itibarı ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini farklı şirketler tarafından gerçekleştirilmesine yönelik yasal zorunluluk kapsamında ayrışmasından sonra, Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır.

Ayrışmanın ardından 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. sadece dağıtım faaliyetini üstlenirken, perakende faaliyetlerini CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. yürütmektedir.

Şirketimiz Antalya, Burdur ve Isparta illerinde görevli perakende şirketi olarak Akdeniz Elektrik Dağıtım Bölgesinde bulunan serbest olmayan tüketicilere, serbest tüketici olmaya hak kazanmış ve bu hakkını kullanmak isteyen tüketicilere ve son kaynak tedarikçisi olarak serbest tüketicilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen yetkiler dahilinde perakende satış tarifesi üzerinden elektrik satmakla görevlendirilmiştir.

Bölgesi dışında bulunan ve serbest tüketici olmaya hak kazanmış Türkiye’deki diğer bölgelerde müşterilerine CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin müşterisi olma ayrıcalığını sunmaktadır. Yaklaşık 1,7 milyon müşteriye hizmet vermekte olan Şirketimiz portföyünü genişletmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Günden güne gelişen Serbest Tüketici kavramını müşterilerine anlatmayı ve piyasada yol gösterici olmayı hedefleyen Şirketimiz, hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. 

63 Personeli ile müşterilerine hizmet veren CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., 2013 yılında müşterilerine sağlamış olduğu avantajlı fiyat çalışmaları, işletmelerin uzun süre beklemelerinin önüne geçecek alt yapı faaliyetleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışı, 2014 yılında da hız kesmeden devam edecektir.
CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. 28.05.2013 tarihinde %100 hisse devri sonrası Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır. 1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım şirketi sadece dağıtım faaliyetini üstlenirken, perakende faaliyetlerini CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Şirketimiz yürütmektedir.

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., BEDAŞ’ın İstanbul ili Avrupa yakasında dağıtım hizmetini gerçekleştirdiği müşterilerine son kaynak tedarikçisi olarak elektrik satışı ve satış sonrası hizmet sunmaktadır.

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş, İstanbul’un Avrupa Yakası dışında bulunan serbest tüketici olmaya hak kazanmış Türkiye’nin diğer bölgelerindeki abonelere CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin müşterisi olma ayrıcalığını sunmaktadır.

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş, 267 çalışanı ile yaklaşık 4 milyon müşterisine 16.320.401.582 kWh enerji satışı gerçekleştirmektedir. Türkiye genelinin %8’ine hizmet veren Şirketimiz, müşteri sayısı ve satışını gerçekleştirdiği enerji miktarı ile de sektöründe öncü konumda bulunmaktadır. CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.; 2013 yılında müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları ve müşterilerine avantajlı fiyatlarla elektrik kullanımının sağlanması yönündeki pazarlama/satış faaliyetleriyle yarattığı müşteri odaklı yaklaşımına 2014 yılında da hız kesmeden devam edecektir. 
CLK ÇAMLIBEL ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. 01.01.2013 tarihi itibarı ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini farklı şirketler tarafından gerçekleştirilmesine yönelik yasal zorunluluk kapsamında ayrışmasından sonra, CLK Enerji Yatırım A.Ş. bünyesinde hizmetlerine başlamıştır. 2012 yılında hukuki olarak alınan ayrışma kararının ardından 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. sadece dağıtım faaliyetini üstlenirken, perakende faaliyetlerini CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. yürütmektedir.

Şirketimiz Sivas, Tokat ve Yozgat il ve ilçelerinde görevli perakende şirketi olarak Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi bölgesinde bulunan serbest olmayan tüketicilere ve serbest tüketici olmaya hak kazanmış tüketicilere son kaynak tedarikçisi olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yetkiler dahilinde perakende satış tarifesi üzerinden elektrik satmakla görevlendirilmiştir. Bölgesi dışında bulunan ve serbest tüketici olmaya hak kazanmış Türkiye’deki diğer bölgelerde müşterilerine CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin müşterisi olma ayrıcalığını sunmaktadır. 69 Personeli ile 731.742 müşterisine 2.330.227.397 kWh enerji satışı gerçekleştirmekte olan Şirketimiz portföyünü genişletmek adına çalışmalarına devam etmektedir.
CLK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 01.09.2010 tarihi itibariyle özelleştirilmesinin ardından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü, Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 39’uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinin 01.01.2013 tarihi itibari ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini farklı şirketler tarafından gerçekleştirilmesine yönelik yasal zorunluluk kapsamında ayrışmasından sonra Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır.

Ayrışmanın ardından 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi sadece dağıtım lisansını üstlenirken, perakende faaliyetlerini CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. yürütmektedir.

Güney Marmara Bölgesi’nde Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale başta olmak üzere Türkiye geneline hizmet veren CLK Uludağ Elektrik farklı tedarikçi firmalardan enerji almayan tüm tüketicilerin son kaynak tedarikçisi konumundadır. Sürekli ve çevreye uyumlu şekilde üretilen elektrik enerjisini düşük maliyetli olarak müşterilerimize alanında uzman ve güçlü ekibimiz ile çözümler üreterek tüm idari ve teknik alt yapısıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bölgede kullanılan enerjinin yüzde 80’ini karşılayan Şirketimiz 2.407.941.000 müşterisine 2013 yılı içerisinde 7.918.556.831 kWh elektrik satışı gerçekleştirmiştir. Müşterilerimizin elektrikle ilgili her türlü talep ve sıkıntılarına cevap verebilmek için çağrı merkezi 7/24 olarak hizmet vermektedir. Perakende satış sözleşmesi ve sonrasındaki faaliyetleri için daha kaliteli hizmet verebilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren firmamızın amacı kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu şekilde üretilen elektrik enerjisini düşük maliyetli olarak müşterilerimize sunmaktır.
CLK ENERJİ ORTAKLIĞI TOPTAN ELEKTRİK SATIŞI A.Ş.
2011 yılında Limak Holding, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat A.Ş. ortaklığında kurulmuş ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Toptan Elektrik Satış Lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır. CLK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satışı A.Ş.’nin amacı, kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu şekilde üretilen elektrik enerjisini düşük maliyetli olarak müşterilerimize sunmaktır.
CLK ENERJİ YATIRIM A.Ş.
CLK Enerji, çatısı altındaki Akdeniz, Boğaziçi, Çamlıbel, Uludağ Elektrik Dağıtım ve Görevli CLK Perakende Satış Şirketleri ve Toptan Satış Şirketi ile elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe toplam dört bölgede, 11 il ve 9 milyona ulaşan abonesiyle CLK Enerji, 44,6 milyar kWh enerji dağıtımı ile sektörün lider grupları arasında yer almaktadır.
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 31.08.2010 tarihi itibari ile özelleştirme işlemleri tamamlanmış ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limak Yatırım Enerji Üretim İşl. Hizmetleri ve İnş. Anonim Şirketi ve Cengiz Holding Anonim Şirketi bünyesinde hizmetlerine başlamıştır.

Sorumluluk bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat olan şirketimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan dağıtım lisansına sahip olup, yaklaşık 732 bin faal aboneye elektrik dağıtımı yapmaktadır.

Şirketimiz 2013 yılında 2.471.240 MWh enerji dağıtımı gerçekleştirmiş olup, dağıtılan enerjide 2012 yılına oranla %2,3 büyüme gerçekleştiği görülmektedir.


YILLAR

Dağıtılan Enerji Miktarı (MWh)

SİVAS

TOKAT

YOZGAT

TOPLAM

2012

1.145.578.848

631.111.789

636.211.951

2.412.902.589

2013

1.191.678.623

640.566.199

638.995.546

2.471.240.368


2013 yılında elektrik dağıtımında yapılan şebeke yenileme yatırımlarımız, 2014 yılında da yoğun bir şekilde devam etmektedir. İnsan kaynakları, eğitim, bilgisayar teknolojileri ve Ar-Ge alanında yapılan yatırımlar kaliteli hizmet misyonumuz adına devam etmektedir.

2013 yıl sonu itibariyle ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde toplam 342 personel görev yapmakta olup, 1.094 personel de hizmet alımı kapsamında çalışmaktadır.
Fotoğraflar
ESGAZ ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş.
Esgaz A.Ş., 2004 yılından itibaren Kolin Şirketler Grubu bünyesinde Eskişehir ili mücavir alan sınırları dâhilinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket, Türkiye’deki evsel doğal gaz tüketim talebinin yaklaşık %3’ünü karşılamaktadır.

Nitelikli hizmet ilkelerinden ödün vermeden en az kaynakla en çok işi yapma prensibini benimsemiş olan Şirket, doğal gaz dağıtım sektöründe en verimli şirketler arasında yer almaktadır. Deneyimli yönetici ve personeliyle gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla, bir yandan doğal gazın kullanım alanının yaygınlaştırılmasını sağlarken, diğer yandan güvenli gaz kullanımı konusunda gösterdiği özenle abonelerin can ve mal güvenliğini temin etmektedir.

2013’de öne çıkan faaliyetler
2013 yılında Esgaz A.Ş.’nin toplam doğal gaz ticaret hacmi 687 milyon Sm3 olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 266 milyon Sm3’lük kısmı abone grubu müşterilere, 45.4 milyon Sm3’lük kısmı serbest tüketici grubunda yer alan müşterilere yapılan doğal gaz teslimatı olup, 375.6 milyon Sm3’lük kısmı ise sadece taşıması yapılan doğal gaz miktarından oluşmaktadır. Diğer taraftan, 2013 yılında 19.861 BBS yeni abone kaydedilmiş olup 2013 yılı sonu itibarıyla toplam 343.672 BBS abone sayısına ulaşılmıştır.

2013 yılında şehir içinde yeni oluşan yerleşim yerleri ile dağıtım bölgesine yeni dahil olan Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde altyapı yatırımları devam etmiştir. Bu kapsamda 17.110 metre PE ana hat, 14.350 metre PE servis hattı, 3.918 metre çelik hat imalatı, 1.603 adet servis kutusu ve 2 adet bölge regülatörü montajı yapılmıştır. Gerçekleştirilen söz konusu altyapı yatırımlarının toplam maliyeti KDV hariç 4.714.780,00 TL olmuştur.

Diğer taraftan, dağıtım bölgesine dahil olan Kırka, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde yer alan mevcut tüketicilere 2013 yılının Şubat ayından itibaren Esgaz A.Ş. tarafından taşıma hizmeti verilmeye başlanılmış olup, bu hizmet öncesinde söz konusu bölgelerde yer alan ve mülkiyeti BOTAŞ’a ait olan istasyonlar toplam KDV hariç 2.857.000,00 TL bedelle Esgaz A.Ş. tarafından devir alınmıştır.

Esgaz A.Ş., ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelerine sahiptir.

Esgaz A.Ş. hemen her yıl ödemiş olduğu yüksek vergi miktarları ile Eskişehir İli Kurumlar Vergisi Rekortmenleri arasında yer almakta ve bu şekilde yarattığı yüksek katma değerle hem Eskişehir İline hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Şirket, 2012 yılında Eskişehir genelinde kurumlar vergisi mükellefleri sıralamasında 5. sırada yer almıştır.

Esgaz A.Ş.’den bir ilk
Yaklaşık 16 yıllık doğal gaz geçmişiyle Türkiye’de doğal gaz ile en erken tanışan illerden birisi olan Eskişehir’de, gerek işletilmekte olan doğal gaz şebekesi gerekse abonelerin kullanmakta oldukları iç tesisatların oldukça eski olması, söz konusu şebekenin ve iç tesisatların periyodik şekilde kontrol edilmesini gerektirmektedir. Esgaz A.Ş. bu konuda dağıtım şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, güvenli gaz kullanımının temini için abonelerin kullanmış olduğu iç tesisatların periyodik kontrolü projesini başlatmıştır.

Bu proje kapsamında; önceki yıllarda yerel basın, Kaymakamlıklar ve Tüketici Dernekleri nezdinde girişimlerde bulunularak kamuoyu konu hakkında bilgilendirilmiştir. Sonrasında, doğal gaz kullanımının en eski olduğu bölgelerden başlanacak şekilde gerekli planlamalar yapılmış ve söz konusu bölgelerde bulunan abonelerle bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, konunun hassasiyeti ve gerekliliği izah edilmiştir.

Abonelerin konuya göstermiş oldukları ilgi ve olumlu yaklaşımları sayesinde 2013 yılında yaklaşık 5.200 abonenin iç tesisatlarının gerek cihaz değişimi gerekse tesisat revizyonu ile teknik standartlara uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 2012 yılında başlatılan söz konusu saha çalışmasının, güvenli gaz kullanımının sağlanabilmesi için gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanmaktadır.


Fotoğraflar
ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞAL GAZ İTHALAT VE TİC. A.Ş
Kolin Şirketler Grubu tarafından İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulması planlanan ve bu doğrultuda EPDK’ya ilgili lisans başvurusunda bulunulan LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali yatırımına ilişkin işlemler Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz İthalat ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’nin üçüncü LNG depolama ve gazlaştırma terminali olarak inşa edilmesi planlanan tesisin, aynı anda 280.000 m3 LNG depolama ve yıllık 6,3 milyar m3 gazlaştırma kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte, ülkemize yeni bir doğal gaz arz noktası kazandırılırken, arz güvenliğine de katkıda bulunulmuş olacaktır.

Şirket tarafından EPDK ve diğer kurumlar nezdinde söz konusu yatırımın gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler 2012 yılında da sürdürülmüş olup, 14.08.2012 tarihinde EPDK tarafından projeye ilişkin Uygun Bulma Kararı verilmiştir. 2013 yılı içerisinde ÇED çalışmaları tamamlanmış ve ÇED Raporu 09.07.2013 tarihinde nihai edilmiştir. İlgili süreçlerin tamamlanmasını müteakip ÇED Olumlu Belgesi alınacak ve İmar Planı çalışmalarında önemli bir mesafe kat edilen projeye ilişkin lisans EPDK’dan alınacaktır.
HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş
Hidro-Gen A.Ş., 14.09.2007 tarihinde kurulmuştur. Ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumuna ait Manisa İli Soma İlçesi sınırları içerisinde S:34714 (İR4168) ruhsat no’lu sahada yer alan Deniş II, Evciler, Kozluören ve Türkpiyale rezervlerinin Termik Santral Kurma şartlı olarak rödövans yöntemiyle işletilmesine ait ihale, Hidro-Gen A.Ş. tarafından kazanılmış, ilgili sözleşme 03.10.2012 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

TKİ ile imzalanan sözleşmenin süresi, Santralin işletmeye alındığı tarihten itibaren 30 yıldır. Sözleşme hükümlerine göre, Hidro-Gen, sözleşme tarihinden itibaren 6 yıl içerisinde asgari 450 MW gücünde bir termik santral kuracaktır.

Rödövans sözleşmesinin imzalandığı tarihten bu yana T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ise (EPDK) Elektrik Üretim Önlisansı alınmıştır. Soma Kolin Termik Santrali üretim tesisi için gerekli olacak taşınmaz malların kamulaştırılabilmesi amacıyla, EPDK tarafından 26.12.2013 tarihinde Kamu Yararı Kararı verilmiştir.

Kolin Grubu tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları sonucunda termik santral kapasitesi 450 MW’dan 510 MW’a çıkarılmıştır. Bu çerçevede Soma Kolin Termik Santrali’nde elektrik üretimini sağlayan ana güç sistemi, 2 adet akışkan yataklı kazan ve 2 adet buhar türbini ve jeneratör setinden oluşacaktır. Her bir ünitenin brüt kurulu gücü 255 MW olarak planlanmıştır. Bu konfigürasyon içerisinde, Kazan Foster Wheeler Firmasından, Türbin-Generatör ise Siemens firmasından alınmıştır. Maden sahalarındaki üretim planlaması çalışmaları sürdürülmektedir.
IŞIKSU ENERJİ ÜRETİM VE TİC A.Ş

Kolin Şirketler Grubu tarafından 07.02.2008 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan Şirket, İzmir’in Aliağa İlçesi Çakmaklı Köyü bölgesinde 430 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz çevrim santrali kurulması ve işletilmesi amacıyla EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştur.

Lisans başvurusu kapsamında EPDK’dan ön uygunluk belgesi alınmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen ÇED çalışmaları tamamlanmış ve 25.06.2013 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

EPDK nezdinde değerlendirme süreci devam etmekte olup, İmar Planı çalışmalarında da önemli bir mesafe kat edilen Projeye ilişkin Ön Lisans’ın kısa süre içerisinde alınması beklenmektedir.


İZMİRGAZ ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş.
Kolin ve Türkerler Grubu’nun ortaklığından doğan İzmirgaz A.Ş., İzmir ve Tire’den oluşan “Dağıtım Bölgesi” sınırlarında doğal gazın dağıtımı ve mahalli doğal gaz boru hattı şebekesi ile taşınması faaliyetlerini EPDK’dan almış olduğu lisans kapsamında yürütmeye yetkili tek firma olup 9 yıldır İzmir’de doğal gaz şehir içi dağıtım faaliyetinde bulunmaktadır.

2013 yılı içerisinde İzmir’de gerçekleşen 2,7 milyar Sm3 doğal gaz tüketimi ile İzmirgaz, Türkiye genelindeki doğal gaz tüketimi içerisinde %5,8’lik bir paya sahip olmuştur. Gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ve aktif pazarlama faaliyetleriyle, lisans alanı kapsamında doğal gazı yaklaşık 925 bin potansiyel abonenin erişimine sunan Şirket, 2013 yılında da hedeflediği abone sayısını yakalayarak toplamda 474.798 konut eşdeğeri (BBS) aboneye ulaşmıştır.

Abonelere iç tesisat dönüşümlerinde hizmet vermek adına toplam 497 adet firmaya da “İç Tesisat ve Servis Hattı Sertifikası” verilmiştir.

İzmirgaz, 2013 yıl sonu itibarıyla 150 tanesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 334 sanayi tesisi, 2.794 ticarethane, 959 resmi daire ve taşıma yapılan 25 müşteri de dahil edildiğinde toplam olmak üzere 4.525 serbest tüketiciye dağıtım hizmeti vermektedir.

İzmirgaz; doğal gaz taşıma potansiyeli olarak Türkiye genelinde 3. sırada yer almakta olup 2013 yılı sonunda aşağıdaki taşıma rakamlarına ulaşmıştır:

Abone (Konut)

253.537.468 Sm3

Serbest Tüketici (İzmirgaz)

306.008.625 Sm3

Taşıma

2.131.037.311 Sm3

Toplam

2.690.583.404 Sm3


Türkiye’de sanayinin yoğunlaştığı ikinci bölge olan İzmir, ihracatın ithalatı karşılama oranında da ikinci sıradadır. Sanayinin ve ihracatın geliştiği şehirlerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması kaçınılmazdır. Bu kapsamda İzmirgaz doğal gaz taşıma potansiyeli olarak Türkiye genelinde her zaman ilk sıralarda yer alacaktır.

İzmirgaz; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine 2007, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti belgesine ise 2013 yılından bu yana sahiptir.

2013 Yatırımları ve Projeleri 
İzmirgaz; 2005 Aralık ayında ilk kazmanın vurulduğu tarihten günümüze kadar, 2100 km PE hat, 410 km çelik hat, 98 bin adet servis kutusu montajı yapmıştır. 2013 yılı sonu itibari ile 19 olan RMS/A sayısını 2014 yılı içerisinde 21’e çıkarmayı hedeflemektedir. Şehir genelinde toplam 102 adet bölge regülatörünün montajını ve devreye alınmasını gerçekleştirmiştir. İzmirgaz; 2013 yılında şehrin tamamına yayılmaya yönelik altyapı imalat çalışmalarının yanı sıra sanayi, ticarethane, okul gibi abone kategorileri kapsamında doğal gaz pazarlama stratejileri geliştirmiş ve önemli başarılar elde etmiştir.

2013 yılı içerisinde Proje, Saha Yönetim Sistemleri ve SCADA projeleri hayata geçirilmiş veya geliştirilmiştir. Bu sayede şirket içindeki anlık bilgi akışı etkin bir şekilde sağlanmıştır. Ayrıca, Talep Tahmin Sistemi ile günlük doğal gaz tüketim miktarları bilimsel metotlarla öngörülmektedir.

İzmir’e ve İzmirlilere sağlanan ve artarak sağlanmaya devam edilecek en önemli katkılardan biri, doğal gazın İzmir’in solunabilir hava kalitesine olan katkısıdır. Doğal gazın yaygınlaşmasına paralel olarak kullanıcı sayısının artması; İzmir’in yaşadığı yoğun hava kirliliğinin önlenerek çağdaş standartlarda yaşanabilir bir kent yapısına kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu konuda sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının da önemli desteği alınmıştır. İzmirgaz, bünyesindeki çalışanlar, işbirliği içinde olduğu birçok altyapı firmaları, sayıları 497’yi bulan iç tesisat firmaları, üretici ve pazarlama firmaları ve altyapı imalatta çalışan yüklenici firma çalışanlarıyla birlikte, 2013 yılında da İzmir ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.

Sosyal Sorumlulukta İzmirgaz
İzmir’de çeşitli sosyal kampanyalara destek olmayı ilke edinen İzmirgaz, yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine sponsorluk desteği vermesinin yanı sıra, kendi iç yapısında üreterek uyguladığı projelerle, İzmir’in ve İzmirlilerin sanat ve kültür yaşamına katkıda bulunmaktadır. İzmirgaz’ın sosyal sorumluluk anlayışında geleceğimizi oluşturacak çocuklarımızın çevre ve enerji konularında bilinçlendirilmesi ayrı bir öneme sahip olmuştur. İzmirgaz’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk çalışması içerisinde; Tiyatro Atölyesi, Türk Sanat Müziği Korosu, Okullar Arası Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması gibi takip edilen gelenekselleşmiş projeler yer almaktadır.

2014 hedefleri
İzmirgaz 2014 yılında faaliyetlerine şu hedefleri doğrultusunda devam edecektir:
  • Yatırım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde doğal gaz abone sayısını artırmak,
  • Yıl sonu itibarıyla sistemde taşınan / satılan doğal gaz miktarını 3 milyar m3’e çıkarmak,
  • İzmir genelinde yaşanan hava kirliliğini minimuma indirilebilmesi için sivil toplum örgütleri, belediyeler ve halka yönelik organizasyonlarda yer almak ve düzenlemek, 
  • Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları artırmak,
  • Sanayi müşteri sayısını artırmak,
  • Yeni teknolojileri kullanarak çevrimiçi işlem sayısını artırmak,
  • Marka bağımlılığı yaratmak ve göz önünde olmak,
  • Doğal gazla soğutma teknolojisini yaygınlaştırmak,
  • Bilinçli doğal gaz tüketicisi yaratmak.


Fotoğraflar
KOLEN ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.
Gelişen ve serbestleşen Türkiye enerji sektöründe daha yarışmacı bir piyasa tedarikçisi olmak, Kolen portföyünün daha az maliyetli, yüksek karlı ve uzun dönemli portföyden oluşması ile mümkündür. Bu da zaman ve organizasyonel hazırlık gerektirmektedir. 

2013 yılı içinde, Kolen, uzun dönemli portföy yönetiminin ana unsurları olan: (1) uzun dönemli düşük maliyet yapısı (2) elektrik fiyat dalgalanmalarına ve artışlarına karşı risk yönetimi (3) dengeli bir yapıda portföy oluşturmak için gerekli adımlar atılmıştır.

Kolen dengeli (güvenilir ve kârlı) bir portföy oluşturmak için aşağıda belirtilen üç satış kanalını 2013 yılında aktif olarak kâr marjını optimize ederek kullanmış ve 577 milyon KWh elektrik satış hacmine ulaşmıştır.

1. Perakende satış kanalı: son tüketiciye olan satış.
2. Toptan ticaret kanalı: tedarik, yurt içi ve ithalat-ihracat satış kanalları.
3. Spot piyasa satış kanalı.

Türkiye piyasasının gelişen yapısıyla, perakende satış kanalı üreticiler ve tedarikçiler için önem arz eden bir satış kanalı olarak görülmektedir. Kolen de, 2013 yılında bu kanalın geliştirilmesi yönünde karar almıştır. Bu çerçevede Kolen’in satış kanallarının geliştirilmesi ve şirket içi sağlıklı bir yönetişimin oluşturulmasına ilişkin 2013 yılındaki faaliyetleri aşağıdaki özetlenebilir:

I. Perakende satış kanalı faaliyetleri: Kolen, bu dönemde, Türkiye’nin güzide markalarını portföyüne katmış, ayrıca Kolin iştiraklerinin tedariğine başlamıştır. Perakende satış kanalı geliştirme stratejisinin ana bileşenleri aşağıda belirtilmiştir:

a. Bayi kanalları: Türkiye çapında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri illerinde 12 bayi ile sözleşme imzalanmıştır. Diğer illerde görüşmeler sürmekte olup, kısa dönemde aktif 15 bayiye ulaşılacaktır. Altyapıları müşteri portföyü yönetmeye müsait, güçlü satış ekibi ve ağı olan iş ortaklarının yanı sıra, halihazırda yapmış olduğu iş sektörümüze yakın, müşavirlik, danışmanlık hizmeti veren girişimcilerde işbirliği yapabileceğimiz tüzel kişilerdir.

b. Bölgesel odak: Ekonomik olarak güçlü, KOBİ altyapısı geniş ve müşteriye ulaşma anlamında avantajımız olduğunu düşündüğümüz şehirlere odaklanmayı ve elektrik dağıtım iştiraklerimizin işlettiği bölgelerde ticari faaliyette bulunmamayı uygun buluyoruz. Örneğin Grubumuzun gaz dağıtım faaliyetinde bulunduğu İzmir ve Eskişehir ile çevresinde gaz dağıtım faaliyetinin verdiği bölgeyi ve müşteriyi tanıma avantajını fırsata dönüştürdük. İzmir bölgesinde abone sayısı bazında Kolen şu anda 4. sıradadır.

c. Alternatif kanallar: İnternet web üzerinden tedarikçi değiştirme sitelerinde öncü tedarikçi olmak, dernekler ve/veya platformlar üzerinden geniş kitlesel müşterilere ulaşmak için yeni kanallar yaratıldı. Örneğin: Aile Hekimleri Birliği Derneği ile anlaşma imzalanmıştır.

II. Toptan ticaret kanalı faaliyetleri: Kolen’in bu kanaldaki amacı enerji tedarik ve ticaret portföyünü geliştirerek, perakende kanalına sinerji yaratmak ve karlılığı arttırmaktır. 2014 için de perakende ve toptan ticaret kanalının gelişimine yönelik RES kapasitesi satın alımı ve muhtelif ikili anlaşmalar yoluyla tedarik yapısını güçlendirmiştir.

III. Süreç geliştirme faaliyetleri: Kolen’in performansıyla ilgili mevcut raporların iyileştirilmesi ve daha sistematik hale getirilmesi şu konularda: FAVÖK, fatura-tahsilat, portföy pozisyon ve risk yönetimi konularında tamamlanmıştır ve front/mid/back office sistemlerine tam entegre edilmesi ile ilgili adımlar atılmıştır. Perakende satış kanalı için önemli olan, müşteri yönetimi, faturalama ve tahsilat ile ilgili yazılımın satın alımı ve entegrasyonu gerçekleşmiştir. 
NATURGAZ DOĞAL GAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Naturgaz Doğal Gaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., doğal gaz piyasasına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 04 Ekim 2007 tarihinde aldığı Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı ile adım atmıştır. Naturgaz A.Ş., Toptan Satış Lisansını 17 Şubat 2011 yılında İthalat Lisansına (SPOT LNG) çevirmiştir. 2010 yılında başladığı toptan satış faaliyetlerine halen devam etmektedir. 2010 yılından beri İzmirgaz ve Esgaz’ın doğal gaz tedariğini sağlayan iki şirketten biri olan Şirket, 2014 yılında da sırasıyla %30 ve %25’lik pazar payları ile bu iki bölgede doğal gaz tedarikine devam edecektir. Şirket, doğal gaz toptan satış piyasasında diğer tedarikçilerle gün öncesi ve gün sonu işlemleri ve bunun da ötesinde tezgah üstü doğal gaz piyasalardaki işlemleri ile doğal gaz ticaretini aktif olarak yürütmekte ve piyasadaki ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır.

Kamunun halen hakimiyetinin ağırlıklı olarak gözlemlendiği ülkemiz doğal gaz pazarında, 2013 yılında fiili olarak kamu şirketi dahil 8 adet ithalatçı firma ve 20 adet toptan satış firması faaliyette bulunmuştur. Naturgaz A.Ş., bu firmalar arasında 2012 yılındaki %0,3’lük pazar payını 2013 yılında %0,7’ye çıkararak 269 milyon Sm3’lük doğal gaz ticareti yapmıştır. Naturgaz A.Ş. kısa ve orta vadede LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ithal etmek ve ülke içinde arama-üretim faaliyetleri yapmak üzere üretime uygun sahalarda doğal gaz üretmek suretiyle dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere rekabetçi koşullarda doğal gaz tedarik etmeyi planlamaktadır.

Serbest, çalışan, rekabetçi, likit ve derinliği olan bir doğal gaz piyasası oluşturulmasında en önemli ön koşul doğal gaz tedarikinde rekabeti engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılarak, fiyatın arz-talep ve kur dengesine dayanan bir piyasa tasarlanmasıdır.

Artan petrol fiyatları sonucu, 2012 yılına benzer şekilde tüm dünyada artan enerji fiyatları, kamunun çapraz sübvansiyona dayalı fiyatlandırma politikasından dolayı 2013 yılında iç piyasaya yansımamıştır. 2013’de pazarın yaklaşık %75’ine hakim olan Kamunun piyasa gereksinimlerinden bağımsız fiyat politikası; 2013 yılı son çeyrekte yaşanan kurdaki dalgalanmalar piyasaya yeni girişleri, mevcut piyasa oyuncuları arasındaki rekabetin ve derinliğe sahip bir ticaretin oluşmasını da etkilemiştir.

Enerjinin diğer alanlarında olduğu gibi doğal gaz sektöründe de en önemli unsur arz çeşitlendirmesi ve güvenliğidir. 6446 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu bu hususu göz önünde bulundurarak, dağıtım şirketlerinin doğal gaz tedariğini en az iki şirketten sağlamasını zorunlu kılmıştır. Ancak dağıtım şirketlerinin tüketim profillerindeki yük faktörlerinden dolayı doğal gaz arzını talep profiline göre sağlamak çok zordur. Naturgaz A.Ş. doğal gaz tedarik ettiği dağıtım şirketlerinin arz miktarı, yük faktörü, fiyat ve kur risklerini üstlenmiş ve bunu da başarı ile sürdürmektedir. Naturgaz A.Ş. geçmiş yıllardaki başarılı yükselmeyi devam ettirerek 2014 yılında pazar payını iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. İthalat (Spot LNG) Lisansı ile önümüzdeki dönemlerde toptan satışını yapacağı gazın bir bölümünü LNG olarak kendisi ithal etmeyi planlamaktadır.

Şirket, doğal gaz pazarında tedariğin çeşitlendirilmesi, ticaret merkezi ve dengeleme piyasası mekanizmalarının daha şeffaf çalışmaya başlaması ile gerek pazarlama, gerek miktar ve gerekse fiyat risklerinin yönetiminde hem kendi maliyet yapısına, hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun stratejiler uygulama yönünde ülkesel ve uluslararası boyutta çalışmalarını sürdürecektir.

Naturgaz A.Ş. referans bir doğal gaz fiyatının oluşacağı doğal gaz ticaret merkezinin oluşumu ve teşkilatlanmış, çalışan bir pazar yerinin hayata geçirilmesi ile ilgili doğal gaz sektöründe çalışmalarını sürdürmekte olup, üyesi olduğu PETFORM ile birlikte doğal gaz piyasasının ihtiyacı olan, tüketiciler ile tedarikçilerin buluşup hiçbir engel olmadan ticaret yapabileceği bir platformun kurulması için yoğun çaba sarf etmektedir.

TRUVA ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Truva A.Ş. 2005 yılında, enerji ve sanayi sektörlerinde yatırım yapmanın yanı sıra enerji ithalat ve ihracatı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde yer aldığı Kolin Şirketler Grubu’nun inşaat ve enerji sektöründe sahip olduğu birikim, Truva A.Ş.’yi faaliyet alanlarına rekabetçi kılmaktadır.

Truva A.Ş., %98 hisse ile Da-Ta Adi Ortaklığı’na iştirak etmek suretiyle, 2012 yılı başından itibaren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. firmalarına elektrik alt yapı inşaat hizmetleri vermeye başlamıştır. Bu kapsamda Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sivas, Yozgat ve Tokat İli ve ilçelerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

2013 yılı içerisinde ise Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’lerden elektrik alt yapı inşaat işleri almıştır ve bu işlerin yapımına devam etmektedir.

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan  Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ili ve bağlı  ilçelerde elektrik dağıtım faaliyeti yürütmektedir. 2013 yıl sonu itibarı ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. faal müşteri toplamı 2.407.941 olup 10.381.300 mWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmiştir.

2014 Ocak dönemi itibarı ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’de toplam 631 personel görev yapmaktadır.

2013 yılında elektrik dağıtımında yapılan şebeke yenileme yatırımlarımız,  2014 yılında da yoğun bir şekilde devam etmektedir. İnsan kaynakları, eğitim, bilgisayar teknolojileri ve Ar-Ge alanında yapılan yatırımlar kaliteli hizmet misyonumuz adına devam etmektedir.