ENERJİ
AK DEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin sorumluluk alanları Antalya, Isparta, Burdur illeri ve ilçelerinde; endeks okuma, kesme açma, AGB (Arıza Giderim Bakım), sayaç sökme takma, OSOS sayaç değişimi ve modem montajı işi, çağrı merkezi, araç filo yönetimi ve temizlik hizmet alım işlerini yapmaktadır. 
2013 sonuna kadar geçen 5 aylık süreçte;
Endeks okumada erişim oranı %25, faturalandırma oranı ise %16 artırılmıştır. Kesme açmada; kesme sayısında %107, açma sayısında ise %92’lik artış sağlanmıştır. Arıza giderim bakım işlerinde; OG arızalarda %20, AG arızalarda ise %32’lik bir azalış sağlanmıştır. Araç filo yönetiminde; yakıt oranında %12 azalış sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıllara oranla tecrübeli yöneticilerimizin kısa bir zamanda yoğun ve verimli çalışması ile sahaya yapılan etkili müdahalelerle bu başarı sağlanmıştır.
2014 yılı sürecimiz 
OSOS sayaç değişimi ve modem montajı, pano yenileme, armatür yenileme, 10 yıllık damga süresi geçen ve arızalı sayaçların değişimi, müşteri bilgileri güncelleme hizmet alımı ve yatırım işlerine 2014 yılı itibari ile başlanacaktır.
2014 yılı hedeflerimiz: 
Endeks okumada; 2013 yılsonu itibari ile %96,47 olan erişim oranını %99,9’a çıkartmaktadır. Kesme açmada; 2013 yılı kesme açma sayısı %35 artırılacaktır. OSOS’da 13 bin adet yüksek tüketimli sayaç değişimi, 9 bin adet aydınlatma panosu montajı ve OSOS sayaçları devreye alınacaktır. AGB’de arıza sayılarında minimum %80 oranında iyileşme sağlanacaktır. Araç filo yönetiminde; araç maliyetlerinde etkili çözümler bulunarak %20 civarında azalış olacaktır.
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi batı Akdeniz bölgesinde hizmet vermektedir. Şirketimiz Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen turizmin başkenti Antalya, gülü ve halısıyla ünlü Isparta ve gölleriyle ünlü Burdur illerine elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. 
Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi sorumluluk alanında Antalya da 2.158.165, Isparta’da 417.774 ve Burdur da 257.267 kişi olmak üzere toplam 2.833.206 bin kişi hizmet almaktadır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 36.486 km² alanda, yaklaşık 1.7 milyon aboneye, 7,8 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji tüketiminde % 4’lük pazar payına sahiptir.
2013 yılsonu itibarı ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. faal müşteri toplamı 1.670.971’dir. 2014 Şubat dönemi itibarı ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de toplam 352 personel görev yapmaktadır.
AKKÖY ENERJİ A.Ş
1999 yılında kurulan Akköy Enerji, Türkiye'de özel teşebbüsün gerçekleştirmekte olduğu önemli enerji projelerinden Akköy I HES ve Akköy II HES projelerinin, 49 yıllık lisans süreleri içerisinde tesis edilmesini, işletmeye alınmasını ve lisans sürelerinin sonuna kadar işletilmesini üstlenmiştir.

Akköy Enerji’nin ana ortağı, %97 ortaklık payı ile Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’dir. Kolin İnşaat’ın 33 yıllık iş deneyimi, mühendislik birikimi, piyasa tecrübesi ve piyasalarda sağladığı güven; grup bünyesinde bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerde olduğu gibi Akköy Enerji için de temel itici güç olmaktadır. Akköy Enerji’nin Elektrik Piyasasında aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketlere nazaran sahip olduğu en önemli avantajları; Kolin’in deneyimli kadrosu, birikimi ve teknik imkanları sayesinde kurduğu tesisleri kaliteli ve ekonomik maliyetlerle elde etmesi, aynı anlayışla oluşturulan kadrosuyla işletme faaliyetlerinde düşük maliyet ve yüksek verim sağlaması olarak sıralanabilir.

Akköy Enerji, söz konusu projeler için yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı ihtiva eden üretim lisansına sahiptir. Şirket, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca; her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenen ve en az 5, en fazla 5,5 Eurocent/kWh ile sınırlanan Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı ile üreteceği elektrik enerjisini dağıtım şirketlerine veya ikili anlaşmalar ile toptan ve perakende satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme piyasasına satabilme konusunda yetkilendirilmiştir.
Fotoğraflar
ALBE ENERJİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, PETROL, MADENCİLİK, TARIM, HAYVANCILIK, SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Şirketin hâlihazırda geliştirmekte olduğu hidroelektrik santrali projelerinden Yalnızardıç Barajı ve Berat HES Antalya İlinde yer almakta olup, kurulu gücü 33 MW ve yıllık enerji üretimi 86 GWh’dir.
Diğer bir proje olan Yaprak HES de yine Antalya İli sınırları içerisinde bulunmakta olup, kurulu gücü 9,7 MW ve yıllık enerji üretimi 29 GWh’dir. 
Yaprak HES’te enerji üretimine 2013 yılında başlanmış olması yanısıra Yalnızardıç Barajı ve Berat HES’in de inşaatına başlanmıştır.
Yalnızardıç Barajı ve Berat HES inşaatının Nisan-2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

ANC ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş
ANC Enerji, hidroelektrik santralleri kurmak amacı ile 2008 yılında kurulmuştur.
ATLAS MAKİNA SANAYİ ENERJİ VE TİCARET A.Ş
Grubun enerji alanındaki yatırımcı şirketlerinden biri olan Atlas Makina, 1982 yılında kuruldu.
BEDA ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş.
Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığınca 02.04.2013 tarihinde kurulan BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş, İstanbul Avrupa Yakasının elektrik dağıtımını gerçekleştiren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’ yi 28.05.2013 tarihinde Özelleştirme İdaresinden devralarak hizmetlerine başlamıştır. Arıza Onarım Bakım, Açma Kesme ve Endeks Okuma gibi elektrik dağıtım saha operasyonlarını 2722 personelle yürüten BEDA Enerji, iş güvenliği odaklı yönetim anlayışıyla, sektörün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü eğitim ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla desteklemeye devam etmektedir.
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır. Türkiye’nin ve dünyanın en gözde şehirlerinin başında gelen İstanbul’un Avrupa Yakasının elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 3.573 km² alanda, yaklaşık 4.3 milyon aboneye, 25 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir. 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), % 13’lük pazar payıyla sektörün amiral gemisi durumundadır. 2013 yılında elektrik dağıtımında yapılan şebeke yenileme yatırımlarımız, 2014 yılında da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şebeke yenileme yatırımları yanında, insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgisayar teknolojileri ve yazılımları alanında da yapılan yatırımlarla BEDAŞ hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımaktadır. 
2013 yılsonu itibarı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. faal müşteri toplamı 4.476.772’dir. 2014 Ocak dönemi itibarı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’de toplam 705 personel görev yapmaktadır

CLK AKDENİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesinin ardından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü; Elektrik PiyasasındaGelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 39’uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinin 01.01.2013 tarihi itibarı ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini farklı şirketler tarafından gerçekleştirilmesine yönelik yasal zorunluluk kapsamında ayrışmasından sonra, Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine başlamıştır.
Ayrışmanın ardından 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketi sadece dağıtım faaliyetini üstlenirken, perakende faaliyetlerini CLK Akdeniz Perakende Satış Şirketimiz yürütmektedir.
Şirketimiz Antalya, Burdur ve Isparta illerinde görevli perakende şirketi olarak Akdeniz Elektrik Dağıtım Bölgesinde bulunan serbest olmayan tüketicilere, serbest tüketici olmaya hak kazanmış ve bu hakkını kullanmak isteyen tüketicilere ve son kaynak tedarikçisi olarak serbest tüketicilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen yetkiler dahilinde perakende satış tarifesi üzerinden elektrik satmakla görevlendirilmiştir. Bölgesi dışında bulunan ve serbest tüketici olmaya hak kazanmış Türkiye’deki diğer bölgelerde müşterilerine CLK Akdeniz Elektrik Perakende
Satış A.Ş.’nin müşterisi olma ayrıcalığını sunmaktadır.
Yaklaşık 1,6 milyon müşteriye hizmet vermekte olan şirketimiz portföyünü genişletmek adına çalışmalarına devam etmektedir.
Günden güne gelişen Serbest Tüketici kavramını müşterilerine anlatmayı ve piyasada yol gösterici olmayı hedefleyen şirketimiz, hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. 63 Personeli ile müşterilerine hizmet veren CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak; 2013 yılında müşterilerimize sağlamış olduğumuz avantajlı fiyat çalışmaları, işletmelerimizde uzun süre beklemelerinin önüne geçecek alt yapı faaliyetleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımız, 2014 yılında da vizyonumuza ulaşabilmek adına hız kesmeden devam edecektir.

ÇAMLI ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZM. A.Ş

Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Kolin İnşaat, Cengiz Holding ve Limak Holding ortaklığıyla 2011 yılında kurulmuştur. Sivas-Tokat-Yozgat illerinde arıza-onarım-bakım, sayaç okuma, kesme-açma, abone bilgileri güncelleme, otomatik sayaç okuma sistemleri, çağrı merkezi, araç işletim sistemi ve temizlik hizmetlerini vermektedir.

Arıza onarım bakım çalışmalarında, abonelere kesintisiz kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sunmak için, dağıtım merkezleri ve bu dağıtım merkezlerinden müşterinin sayacına kadar olan şebeke varlıklarında bakım onarım hizmetleri aksatılmadan yürütülmektedir. Bu konuda gerekli deneyim ve teknolojik altyapıya sahip olan şirketimiz müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşteri ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmektedir. Sayaç verilerinin okunması çalışmalarında, abonelerimizin düzenli bir şekilde enerji tüketimlerinin tespit edilmesi ve otomatik tahakkuka bağlanması hizmetleri sağlanmaktadır. 

Kesme-açma çalışmalarında, zamanında tahsilatı yapılmayan müşterilerin ihbarnamelerinin dağıtılmasını müteakip ilgili müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre kesimlerinin yapılması, tahsilatının yapılmasını müteakip en kısa sürede enerjinin yeniden verilmesi, tahliye edilen müşterilerin enerjilerinin kesilmesi, yeni abone olan müşterilerin enerjilerinin en kısa sürede açılması hizmetleri endeksör cihazı ile şirketimiz tarafından online olarak yapılmaktadır.

Abone bilgileri güncelleme çalışmalarında, müşterilerimize daha kaliteli ve sürekli enerji sunabilmek adına, müşterilerimiz ziyaret edilerek gerekli iletişim bilgileri sisteme dahil edilmektedir. Aynı zamanda usulsüz enerji tüketimleri bu çalışma kapsamında tespit edilmekte ve bununla ilgili ilerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmektedir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) çalışmalarında, sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla kurulmuş olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan bir sistemdir. Bu kapsamda 6387 adet sokak aydınlatması ve genel tüketim sayacı bu sisteme dahil edilecektir. Genel tüketim sayaçlarının da yük profilleri takip edilerek kayıp kaçak kontrolleri yapılabilecektir.

Çağrı merkezi, 7/24 müşterilerimize hizmet vermektedir. Müşterilerimizin talep, şikayet, arıza ihbarlarının kolay ve basit bir şekilde değerlendirilmesi ve ilgili birimlere aktarılarak en kısa sürede müdahale edilmesini sağlamaktadır. Araç işletim sistemi, araç kiralama işlemleri ve araçların arıza - bakım işlerinin, en kısa sürede yapılarak sistemde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmektedir. Ayrıca bütün araçlarımız araç takip sistemiyle uzaktan takip edilebilmektedir.

Temizlik hizmetleri kapsamında, daha hijyenik ve daha düzenli bir çalışma ortamı hazırlamak amacıyla verilen hizmetlerin bütününü kapsamaktadır.


ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 31.08.2010 tarihi itibari ile özelleştirme işlemleri tamamlanmış ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limak Yatırım Enerji Üretim İşl. Hizmetleri ve İnş. Anonim Şirketi ve Cengiz Holding Anonim Şirketi bünyesinde hizmetlerine başlamıştır.

Sorumluluk bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat olan şirketimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan dağıtım lisansına sahip olup, yaklaşık 735 bin faal aboneye elektrik dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz 2013 yılında 2.471.194 MWh enerji dağıtımı gerçekleştirmiş olup, dağıtılan enerjide 2012 yılına oranla %2,3 büyüme gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında elektrik dağıtımında yapılan şebeke yenileme yatırımlarımız, 2014 yılında da yoğun bir şekilde devam etmektedir. İnsan kaynakları, eğitim, bilgisayar teknolojileri ve AR-GE alanında yapılan yatırımlar kaliteli hizmet misyonumuz adına devam etmektedir 2013 yılsonu itibariyle ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde toplam 342 personel görev yapmakta olup, 1.094 personel de hizmet alımı kapsamında çalışmaktadır.Fotoğraflar
ENO ENERJİ ORTAKLIĞI TOPTAN ELEKTRİK SATIŞI A.Ş
Elektiriğin toptan satışı faaliyeti ile iştigal etmek üzere; Şirketimiz (Kolin İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Cengiz Holding ve Limak Holding ortaklığında kurulmuştur.
ESGAZ - ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. A.Ş
Esgaz A.Ş., 2004 yılından itibaren Kolin Şirketler Grubu bünyesinde Eskişehir ili mücavir alan sınırları dâhilinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket, Türkiye’deki evsel doğal gaz tüketim talebinin yaklaşık %3’ünü karşılamaktadır. Nitelikli hizmet ilkelerinden ödün vermeden en az kaynakla en çok işi yapma prensibini benimsemiş olan Şirket, doğal gaz dağıtım sektöründe en verimli şirketler arasında yer almaktadır. 
Deneyimli yönetici ve personeliyle gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla, bir yandan doğal gazın kullanım alanının yaygınlaştırılmasını sağlarken, diğer yandan güvenli gaz kullanımı konusunda gösterdiği özenle abonelerin can ve mal güvenliğini temin etmektedir.

Esgaz A.Ş.’den bir ilk
Yaklaşık 16 yıllık doğal gaz geçmişiyle Türkiye’de doğal gaz ile en erken tanışan illerden birisi olan Eskişehir’de, gerek işletilmekte olan doğal gaz şebekesi gerekse abonelerin kullanmakta oldukları iç tesisatların oldukça eski olması, söz konusu şebekenin ve iç tesisatların periyodik şekilde kontrol edilmesini gerektirmektedir. Esgaz A.Ş. bu konuda dağıtım şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, güvenli gaz kullanımının temini için abonelerin kullanmış olduğu iç tesisatların periyodik kontrolü projesini başlatmıştır. 
Bu proje kapsamda; önceki yllarda yerel basın, Kaymakamlıklar ve Tüketici Dernekleri nezdinde girişimlerde bulunularak kamuoyu konu hakkında bilgilendirilmiştir. Sonrasında, doğal gaz kullanımının en eski olduğu bölgelerden başlanacak şekilde gerekli planlamalar yapılmış ve söz konusu bölgelerde bulunan abonelerle bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, konunun hassasiyeti ve gerekliliği izah edilmiştir.
Abonelerin konuya göstermiş oldukları ilgi ve olumlu yaklaşımları sayesinde 2013 yılında yaklaşık 5.200 abonenin iç tesisatlarının gerek cihaz değişimi gerekse tesisat revizyonu ile teknik standartlara uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 2012 yılında başlatılan söz konusu saha çalışmasının, güvenli gaz kullanımının sağlanabilmesi için gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanmaktadır.Fotoğraflar
ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞAL GAZ İTHALAT VE TİC. A.Ş
Kolin Şirketler Grubu tarafından İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulması planlanan ve bu doğrultuda EPDK’ya ilgili lisans başvurusunda bulunulan LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali yatırımına ilişkin işlemler Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz İthalat ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir.
Türkiye’nin üçüncü LNG depolama ve gazlaştırma terminali olarak inşa edilmesi planlanan tesisin, aynı anda 280.000 m3 LNG depolama ve yıllık 6,3 milyar m3 gazlaştırma kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte, ülkemize yeni bir doğal gaz arz noktası kazandırılırken, arz güvenliğine de katkıda bulunulmuş olacaktır. Şirket tarafından EPDK ve diğer kurumlar nezdinde söz konusu yatırımın gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler 2012 yılında da sürdürülmüş olup, 14.08.2012 tarihinde EPDK tarafından projeye ilişkin Uygun Bulma Kararı verilmiştir.
2013 yılı içerisinde ÇED çalışmaları tamamlanmış ve ÇED Raporu 09.07.2013 tarihinde nihai edilmiştir. İlgili süreçlerin tamamlanmasını müteakip ÇED Olumlu Belgesi alınacak ve İmar Planı çalışmalarında önemli bir mesafe kat edilen projeye ilişkin lisans EPDK’dan alınacaktır.

IŞIKSU ENERJİ ÜRETİM VE TİC A.Ş

Kolin Şirketler Grubu tarafından 07.02.2008 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan şirket, İzmir’in Aliağa İlçesi Çakmaklı Köyü bölgesinde 430 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz çevrim santrali kurulması ve işletilmesi amacıyla EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştur.

Lisans başvurusu kapsamında EPDK’dan ön uygunluk belgesi alınmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen ÇED çalışmaları tamamlanmış ve 25.06.2013 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. EPDK nezdinde değerlendirme süreci devam etmekte olup, İmar Planı çalışmalarında da önemli bir mesafe kat edilen Projeye ilişkin Ön Lisans’ın kısa süre içerisinde alınması beklenmektedir.


HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş
Hidro-Gen A.Ş., 14.09.2007 tarihinde kurulmuştur. Ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumuna ait Manisa İli Soma İlçesi sınırları içerisinde S:34714 (İR4168) ruhsat no’lu sahada yer alan Deniş II, Evciler, Kozluören ve Türkpiyale rezervlerinin Termik Santral Kurma şartlı olarak rödövans yöntemiyle işletilmesine ait ihale, Hidro-Gen A.Ş. tarafından kazanılmış, ilgili sözleşme 03.10.2012 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
TKİ ile imzalanan sözleşmenin süresi, Santralin işletmeye alındığı tarihten itibaren 30 yıldır. Sözleşme hükümlerine göre, Hidro-Gen, sözleşme tarihinden itibaren 6 yıl içerisinde asgari 450MW gücünde bir termik santral kuracaktır. Rödövans sözleşmesinin imzalandığı tarihten bu yana T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ise (EPDK) Elektrik Üretim Önlisansı alınmıştır.
Soma Kolin Termik Santrali üretim tesisi için gerekli olacak taşınmaz malların kamulaştırılabilmesi amacıyla, EPDK tarafından 26.12.2013 tarihinde Kamu Yararı Kararı verilmiştir. Soma Kolin Termik Santrali’nde elektrik üretimini sağlayan ana güç sistemi, 2 adet akışkan yataklı kazan ve 2 adet buhar türbini ve jeneratör setinden oluşacaktır. Her bir ünitenin brüt kurulu gücü 255 MW olarak planlanmıştır. Bu konfigürasyon içerisinde, Kazan Foster Wheeler Firmasından, Türbin-Generatör ise Siemens Firmasından alınmıştır. Maden sahalarındaki üretim planlaması çalışmaları sürdürülmektedir.

İZMİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen İzmir Doğalgaz İhalesini 0.012 cent/kWh ile en düşük birim hizmet ve amortisman bedelini veren KOLİN A.Ş.kazanmıştır. Bu sonuçla, KOLİN A.Ş ve TÜRKERLER A.Ş. ortaklığından doğan İZMİRGAZ A.Ş. İzmir’de doğalgaz şehiriçi dağıtım işini üstlenmiştir.İlgili yasa gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 10 ortak olup Yönetim Kurulu’nda temsil edilmektedir. İZMİRGAZ, İzmir ve Tire şehirlerinden oluşan “Dağıtım Bölgesi” sınırlarında doğalgazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili tek firmadır.Fotoğraflar
KOLEN ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.
Gelişen ve serbestleşen Türkiye enerji sektöründe daha yarışmacı bir piyasa tedarikçisi olmak, Kolen portföyünün daha az maliyetli, yüksek karlı ve uzun dönemli portföyden oluşması ile mümkündür. Bu da zaman ve organizasyonel hazırlık gerektirmektedir. 2013 yılı içinde, Kolen, uzun dönemli portföy yönetiminin ana unsurları olan: (1) uzun dönemli düşük maliyet yapısı (2) elektrik fiyat dalgalanmalarına ve artışlarına karşı risk yönetimi (3) dengeli bir yapıda portföy oluşturmak için gerekli adımlar atılmıştır.
Kolen dengeli (güvenilir ve kârlı) bir portföy oluşturmak için aşağıda belirtilen üç satış kanalını 2013 yılında aktif olarak kâr marjını optimize ederek kullanmıştır.
1. Perakende satış kanalı: son tüketiciye olan satış.
2. Toptan ticaret kanalı: tedarik, yurt içi ve ithalat-ihracat satış kanalları.
3. Spot piyasa satış kanalı.
Türkiye piyasasının gelişen yapısıyla, perakende satış kanalı şu anda üreticiler ve tedarikçiler için en karlı kanal olarak görülmektedir. Tarifeler ile toptan fiyatlar arasındaki farkın yüksek olması, tedarikçiler için bu satış kanalını önemli bir satış kanalı haline getirmiştir. Aşağıda da detayları belirtildiği üzere Kolen de 2013 yılında bu kanalın gelişimine odaklanmıştır. Buna göre, Kolen`in yukardaki satış kanallarına ve süreç yönetimine ilişkin 2013 yılındaki faaliyetleri aşağıdaki özetlenebilir: I. Perakende satış kanalı faaliyetleri: Perakende kanalı Kolen için önemli bir kanaldır ve 2013 yılı içinde aşağıdaki aktiviteler tamamlanmıştır. Kolen, bu dönemde, Türkiye`nin önemli bankalarından birisinin uzun dönemli tedarik ihalesini kazanmış ve portföyüne katmıştır. Yine bununla birlikte Türkiye`nin güzide markalarını portföyüne katmıştır. Kolen ayrıca bu yıl için de Kolin iştiraklerinin tedariğine başlamıştır. 
Kolen perakende satış kanalı faaliyetlerini aşağıdaki çerçevelerde uygulamaya başlamıştır. 
a. Bayi kanalları: Türkiye çapında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri illerinde 12 bayi ile sözleşme imzalanmıştır. Diğer illerde görüşmeler sürmekte olup, kısa dönemde aktif 15 bayiye ulaşılacaktır. Altyapıları müşteri portföyu yönetmeye müsait, güçlü satış ekibi ve ağı olan işortaklarının yanısıra, halihazırda yapmış olduğu iş sektörümüze yakın, müşavirlik, danışmanlık hizmeti veren girişimcilerde işbirliği yapabileceğimiz tüzel kişilerdir.
b. Bölgesel odak: Ekonomik olarak güçlü, KOBİ altyapısı geniş ve müşteriye ulaşma anlamında avantajımız olduğunu düşündüğümüz şehirlere odaklanmayı ve elektrik dağıtım iştiraklerimizin işlettiği bölgelerde ticari faaliyette bulunmamayı uygun buluyoruz. Örneğin Grubumuzun gaz dağıtım faaliyetinde bulunduğu İzmir ve Eskişehir ile çevresinde gaz dağıtım faaliyetinin verdiği bölgeyi ve müşteriyi tanıma avantajını fırsata dönüştürdük. İzmir bölgesinde abone sayısı bazında Kolen şu anda 4. sıradadır.
c. Alternatif kanallar: İnternet web üzerinden tedarikçi değiştirme sitelerinde öncü tedarikçi olmak, dernekler ve/veya platformlar üzerinden geniş kitlesel müşterilere ulaşmak için yeni kanallar yaratıldı. Örneğin: Aile Hekimleri Birliği Derneği anlaşma imzalanmıştır. II. Toptan ticaret kanalı faaliyetleri: Kolen`in bu kanaldaki amacı enerji tedarik ve ticaretin portföyünü geliştirmektir. Kolen geçtiğimiz yıl toplamda yaklaşık 500 GWh`lik enerjiyi Kolin`in ortağı olduğu elektrik dağıtım şirketlerine satışını yapmıştır. Ayrıca bu yıl için de perakende ve toptan ticaret kanalının gelişimine yönelik enerji tedarik görüşmelerine başlanmıştır. 2014 başlangıçlı olmak üzere 20 MW`lık RES kapasite satın alma yöntemi ile Kolen portföyüne bağlanmıştır. Kolen perakende satış kanalını beslemek üzere 2014 başlangıçlı bir ikili anlaşma yapmıştır. III. Süreç geliştirme faaliyetleri: Kolen`in performansıyla ilgili mevcut raporların iyileştirilmesi ve daha sistematik hale getirilmesi şu konularda: FAVÖK, fatura-tahsilat, portföy pozisyon ve risk yönetimi konularında tamamlanmıştır ve front/mid/ back office sistemlerine tam entegre edilmesi ile ilgili adımlar atılmıştır. Perakende satış kanalı için önemli olan, müşteri yönetimi, faturalama ve tahsilat ile ilgili yazılımın satın alımı ve entegrasyonu gerçekleşmiştir

NATURGAZ DOĞAL GAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Naturgaz Doğal Gaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., doğal gaz piyasasına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 04 Ekim 2007 tarihinde aldığı Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı ile adım atmıştır. Naturgaz A.Ş., Toptan Satış Lisansını 17 Şubat 2011 yılında İthalat Lisansına (SPOT LNG) çevirmiştir. 2010 yılında başladığı toptan satış faaliyetlerine halen devam etmektedir. 2010 yılından beri İzmirgaz ve Esgaz’ın doğal gaz tedariğini sağlayan iki şirketten biri olan Şirket, 2014 yılında da sırasıyla %30 ve %25’lik pazar payları ile bu iki bölgede doğal gaz tedarikine devam edecektir. Şirket, doğal gaz toptan satış piyasasında diğer tedarikçilerle gün öncesi ve gün sonu işlemleri ve bunun da ötesinde tezgah üstü doğal gaz piyasalardaki işlemleri ile doğal gaz ticaretini aktif olarak yürütmekte ve piyasadaki ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. 

Kamunun halen hakimiyetinin ağırlıklı olarak gözlemlendiği ülkemiz doğal gaz pazarında, 2013 yılında fiili olarak kamu şirketi dahil 8 adet ithalatçı firma ve 20 adet toptan satış firması faaliyette bulunmuştur. Naturgaz A.Ş., bu firmalar arasında 2012 yılındaki %0,3’lük pazar payını 2013 yılında %0,7’ye çıkararak 265 milyon Sm3’lük doğalgaz Ticareti, 210 milyon TL satış hasılatı ve
yaklaşık 6 milyon TL vergi öncesi kâr elde etmiştir. Naturgaz A.Ş. kısa ve orta vadede LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ithal etmek ve ülke içinde arama-üretim faliyetleri yapmak üzere üretime uygun sahalarda doğal gaz üretmek suretiyle dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere rekabetçi koşullarda doğal gaz tedarik etmeyi planlamaktadır.

Serbest, çalışan, rekabetçi, likit ve derinliği olan bir doğal gaz piyasası oluşturulmasında en önemli ön koşul doğal gaz tedariğinde rekabeti engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılarak, fiyatın arz-talep ve kur dengesine dayanan bir piyasa tasarlanmasıdır.

Artan petrol fiyatları sonucu, 2012 yılına benzer şekilde tüm dünyada artan enerji fiyatları, kamunun çapraz sübvansiyona dayalı fiyatlandırma politikasından dolayı 2013 yılında iç piyasaya yansımamıştır. 2013’de pazarın yaklaşık %75’ine hakim olan Kamunun piyasa gereksinimlerinden bağımsız fiyat politikası; 2013 yılı son çeyrekte yaşanan kurdaki dalgalanmalar piyasaya yeni girişleri,
mevcut piyasa oyuncuları arasındaki rekabetin ve derinliğe sahip bir ticaretin oluşmasını da etkilemiştir.

Enerjinin diğer alanlarında olduğu gibi doğal gaz sektöründe de en önemli unsur arz çeşitlendirmesi ve güvenliğidir. 6446 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu bu hususu göz önünde bulundurarak, dağıtım
şirketlerinin doğal gaz tedariğini en az iki şirketten sağlamasını zorunlu kılmıştır. Ancak dağıtım şirketlerinin tüketim profillerindeki yük faktörlerinden dolayı doğal gaz arzını talep profiline göre sağlamak çok zordur. Naturgaz A.Ş. doğal gaz tedarik ettiği dağıtım şirketlerinin arz miktarı, yük faktörü, fiyat ve kur risklerini üstlenmiş ve bunu da başarı ile sürdürmektedir. Naturgaz A.Ş. geçmiş yıllardaki başarılı yükselmeyi devam ettirerek 2014 yılında pazar payını iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. İthalat (Spot LNG) Lisansı ile önümüzdeki dönemlerde toptan satışını yapacağı gazın bir bölümünü LNG olarak kendisi ithal etmeyi planlamaktadır.

Şirket, doğal gaz pazarında tedariğin çeşitlendirilmesi, ticaret merkezi ve dengeleme piyasası mekanizmalarının daha şeffaf çalışmaya başlaması ile gerek pazarlama, gerek miktar ve gerekse
fiyat risklerinin yönetiminde hem kendi maliyet yapısına, hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun stratejiler uygulama yönünde ülkesel ve uluslararası boyutta çalışmalarını sürdürecektir. Naturgaz A.Ş. referans bir doğalgaz fiyatının oluşacağı doğal gaz ticaret merkezinin oluşumu ve teşkilatlanmış, çalışan bir Pazar yerinin hayata geçirilmesi ile ilgili doğal gaz sektöründe çalışmalarını sürdürmekte olup, üyesi olduğu PETFORM ile birlikte doğal gaz piyasasının ihtiyacı olan, tüketiciler ile tedarikçilerin buluşup hiçbir engel olmadan ticaret yapabileceği bir platformun kurulması için yoğun çaba sarf etmektedir.

SERVER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş
Şirket; su, doğal gaz, kömür, fuel oil, nafta vb ile çalışan elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmek üzere; Kolin İnşaat ve Limak Holding ortaklığında kurulan bir şirkettir.
ULUĞ ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş
Limak Holding, Kolin Holding ve Cengiz Holding konsorsiyumu ile 14.07.2010 tarihinde kurulan Uluğ A.Ş. bölgesel elektrik dağıtım şirketi olarak 2.6 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova illeri ve ilçe sınırları içerisindeki elektrik dağıtım şebekesinin tüm arıza bakım, endeks okuma, açma kesme, sayaç değişimi, OSOS sayaç değişimleri ve modem montajı hizmetlerini, çağrı merkezi, araç filo yönetimi, temizlik hizmet alım işlemlerini çağın gerektirdiği teknolojik altyapısı ve alanında yetişmiş 1793 kişilik uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. 
Limak, Kolin ve Cengiz Holdinglerinin Konsorsiyumu ile kurulmuş ve UEDAŞ spv’si olan Uluğ A.Ş. Uludağ Elektrik Dağıtımın sorumluluk alanındaki Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova illerinde enerji dağıtım ve perakende hizmeti sunmaktadır. Hizmet kalitesi, elektriğin temel ihtiyaç olduğu gerçeği, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ve kalite odaklı çalışmak gibi ilkeler birincil önceliklerimizdir.

TRUVA DOĞAL GAZ, ENERJİ, İLETİŞİM, LOJİSTİK, İNŞAAT, EĞİTİM, DANIŞMANLIK, İTHALAT, İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Truva A.Ş. 2005 yılında, enerji ve sanayi sektörlerinde yatırım yapmanın yanı sıra enerji ithalat ve ihracatı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Bünyesinde yer aldığı Kolin Şirketler Grubu’nun inşaat ve enerji sektöründe sahip olduğu birikim, Truva A.Ş.’yi faaliyet alanlarına rekabetçi kılmaktadır. 
Şirketin 2012 yılı cirosu 124,35 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Truva A.Ş., %98 hisse ile Da-Ta Adi Ortaklığı’na iştirak etmek suretiyle, 2012 yılı başından itibaren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. firmalarına elektrik alt yapı inşaat hizmetleri vermeye başlamıştır. Bu kapsamda Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sivas, Yozgat ve Tokat İli ve İlçelerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2013 yılı içerisinde ise Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’lerden elektrik alt yapı inşaat işleri almıştır ve bu işlerin yapımına devam etmektedir.

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ili ve bağlı ilçelerde elektrik dağıtım faaliyeti yürütmektedir. 
2013 yıl sonu itibarı ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. faal müşteri toplamı 2.399.178’dir. 2014 Ocak dönemi itibarı ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’de toplam 631 personel görev yapmaktadır.

SAMSUN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
 
ZAFİR ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.