ŞANTİYELERYURTDIŞI ŞANTİYELERİUGANDA
Hoima-Kaiso–Tonya Karayolunun (92 Km) Kaplanmış (Bitümlü) Standarda Yükseltilmesi İşi
Uganda Ulusal Karayolları İdaresi