FAALİYET ALANLARIMIZ
Ulaştırma ve Altyapı Projeleri
Ulaştırma ve Altyapı Projeleri
- Yollar, Karayolları ve Otoyollar
- Demiryolları, Hızlı Tren Demiryolları, Metro
- Köprü ve Tüneller
- Limanlar
- Havaalanları
- Kentsel Altyapı
Enerji Projeleri, Doğalgaz ve Elektrik Dağıtımı
Tarım ve Sulama Projeleri
- Barajlar
- Sulama Sistemleri
- Taşkın Koruma Yapıları
- Su Nakil Hatları
Enerji ve Haberleşme Tesisleri
- Hidro Elektrik Santralleri (HES)
- Su Arıtma Tesisleri
Bina, Konut, Endüstriyel Tesis Projeleri
Binalar Toplu Konutlar
- Bina Konut Projeleri, İş Merkezleri
- Hastaneler, Okullar
- Büyükelçilik Binaları
Turistik Tesisler
- Otel, Motel ve Turizm Tesisleri
- Eğlence Tesisleri
Sanayi Yatırımları
Liman ve Tersane
Endüstriyel Projeler
- Fabrikalar Endüstriyel Tesisler
- Boru Hatları
Savunma ve Askeri Tesisler
- İdari Binaları ve Konutlar
- C/B Patlamalara Dayanıklı Koruma Yapıları
- RFI Koruma Tesisleri
- Haberleşme ve Enerji
Çevreye Yönelik Projeler
- Katı Atık Depolama
- Kanalizasyon
- Su Arıtma Tesisleri