NEDEN KOLİN?

Kolin’li olmak dünya standartlarında başarılara imza atmak, ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil etmek demektir. Kolin Şirketler Grubu; "İnsan Kaynağı"nı, en önemli varlıkları arasında kabul etmekte, çalışanlarını sürekli desteklemekte, onlara her türlü olanağı sağlamakta ve başarıyı ödüllendirmektedir. Grup, insan kaynakları süreçlerinde benimsediği bu anlayışla birlikte, faaliyetlerini geliştirmekte ve istikrarlı bir biçimde büyümektedir.

Üç Bini Aşkın Çalışanıyla Büyük Bir Aile

2016 sonu itibariyle 750’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3500 kişiyi istihdam ediyoruz. Çoğunluğu inşaat, makine, elektrik ve çevre mühendisleri ile mimarlardan oluşan personelimizin sayısı, şantiyelerin durumu ve sezona bağlı olarak değişim gösterebiliyor.

Personelimizin %72'si mavi yakalı, geri kalan %28'i ise beyaz yakalı çalışanlardan oluşuyor. Ankara’daki Genel Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın eğitim seviyesi şu şekilde bir dağılım gösteriyor:

Yüksek lisans %4 - Lisans %57 - Yüksekokul %12 - Lise %25 - Ortaöğretim %2.

Tüm şantiyelerimizdeki çalışanların eğitim seviyelerindeki oranlar ise şöyle:

Yüksek lisans %2 - Lisans %17 - Lise %23 - Ortaöğretim %58


"Doğru”ların Önceliği

Personel alımında temel prensibimiz “doğru pozisyona, doğru zamanda, doğru kişiyi yerleştirmek”. Uluslararası arenada yer alan büyük bir şirket olarak, yeterli eğitim ve deneyime sahip bireyleri yetkinliklerine uygun pozisyonlara yerleştirmeyi ve bu sayede tüm bileşenler için optimum verimi elde etmeyi amaçlıyoruz. Öncelikle şirket-kurum kültürüne en kısa sürede uyum sağlamalarını beklediğimiz adayların işe alım süreçlerinde Kariyer.net’in yanı sıra çeşitli insan kaynakları danışmanlık firmalarından yararlanıyoruz.


Eğitim=Gelişim

İnsan Kaynakları birimimiz, alanına yönelik seminer, kongre ve eğitimlere katılarak “Günümüzün İK uygulamalarına hâkim olmak, gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri kuruma yansıtmak” hedefiyle hareket ediyor.

Kolin olarak, her geçen gün daha güçlü bir grup olmamızın, kapsamlı personel eğitimlerine ve etkinliklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarının yürütülmesine, şirket çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerinin maksimize edilmesine özel bir önem veriyoruz.

İnsan Kaynakları birimimiz, grup şirketlerimizin bölüm yöneticileri ve personeliyle görüşerek onların farklılık gösteren talep ve ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planını oluşturuyor. Bu görüşmelerde çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacak, performanslarını ve işleriyle ilgili bilgi düzeyini arttırmalarını sağlayacak eğitimler belirlenerek uygulamaya konuluyor.

Eğitimlerin performansı ve çıktıları her yılın sonunda incelenerek hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendiriliyor. Her yeni yılda, bir önceki yıl verilen eğitimlerin ve süresinin üzerine çıkmak için yeni bir hedef belirleniyor.

Verilen eğitimler arasında “Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi”, “İç Denetçi Eğitimi”, “Kariyer Planlama Eğitimleri”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” yer alıyor. Bu spesifik eğitimlerin yanı sıra mesleki eğitimler de çalışanlarımızın bilgi dağarcığını zenginleştiriyor.


Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Adil Görev Dağılımı

Özümsemiş olduğumuz “eğitim fırsatı ve adil görev dağılımı ilkesi” ile çalışanlarımızın kurumumuza olan bağlılıklarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Kurumumuzun bir parçası olan çalışanlarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz memnuniyet anketleriyle onların fikirlerini alıyoruz. Bu görüşler doğrultusunda geliştirilmesi gereken yönlere öncelik veriyoruz.

Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla kurum içi ve dışında turnuvalar, turistik geziler gibi çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu doğrultuda, aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da “aile” fikrini benimseterek tüm çalışanlarımızın memnuniyeti ön planda tutmaya devam ediyoruz. Ve bu “en değerli kaynağımızın” kurumumuza olan bağlılıklarını güçlendirmek için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz.